17 d’octubre 2006

Els THMs i les casualitats

Avui la Marta m'ha preguntat per què hi ha trihalometans (THMs) a les aigües potables.

Jo he provat d'explicar-li-ho.

Els químics, o relacionats, ja sabreu que són els THMs, però per als neòfits, heu de saber que els THMs són compostos derivats del metà (CH4) en els que tres dels quatre H han estat substituïts per tres halògens; els halògens són F (fluor), Cl (clor), Br (brom), I (iode), At (àstat), i podeu fer totes les combinacions de CHX3 que us vingui de gust.

Però els THMs més comuns són quatre: cloroform (CHCl3), bromoform (CHBr3), bromodiclorometà (CHBrCl2) i dibromoclorometà (CHBr2Cl).

Bé, el cas és que li he explicat que els THMs són el que s'anomenen subproductes de la desinfecció. En general la desinfecció de les aigües de boca es fa amb clor, i aquest té tendència a reaccionar amb certes coses que pugui portar l'aigua d'origen, en aquest cas, reacciona amb els bromurs i clorurs per donar els quatre THMs descrits més amunt.

En el cas de les aigües potables que tenim per aquesta zona, com que l'aigua d'origen ve de la zona on hi ha les mines de sal, tot i que les salmorres no van a parar al riu, l'aigua passa per aquesta terra salina i dissol tot el que pot (i un poc més), per tant, l'aigua d'origen té bromurs i clorurs, cosa que fa que en el tractament de desinfecció amb clor, es produeixin aquesta mena de compostos.

El cas és que avui, i aquí és on entra la casualitat, un amic m'ha enviat aquest article en el que s'explica que per evitar les filtracions de sals es cobriran les muntanyes del Bages amb plàstic.

D'aquesta manera l'aigua no dissoldrà tantes sals i es generaran menys THMs en la cloració de l'aigua.