24 d’octubre 2006

Dessalar l'aigua per potabilitzar-la

Aquesta notícia publicada a laMalla m'ha fet recordar que ja feia temps que se'n parlava de la dessalinitzadora.

Em sembla un gran projecte i farà que els recursos hídrics no depenguin exclusivament dels rius, que a la conca del mediterrani són com són.

La dessalinitzadora, aquesta i totes les altres, es basen en l'osmosi inversa.

Ja he rebut moltes peticions perquè expliqui què és l'osmosi inversa, però primer us hauré d'explicar què és l'osmosi.

L'osmosi és el procés pel qual si tenim dues solucions de diferent concentració el solvent de la més diluïda passa, a través d'una membrana semipermeable (que ha de ser permeable al solvent i impermeable als soluts), cap al sí de la més concentrada a fi efecte d'igualar ambdues concentracions.

Així, per exemple, si tenim una cèl·lula, que té una membrana cel·lular que és semipermeable en el sí de la qual hi ha una solució aquosa de diversos components, i la submergim en aigua pura, és a dir en H2O, l'aigua pura passarà a través de la membrana cel·lular fins aconseguir igualar les concentracions a l'interior i a l'exterior de la cèl·lula. D'aquesta manera és com beuen les cèl·lules.

Aquest és un procés natural i es dóna sempre que la pressió en les dues solucions sigui la mateixa.

L'osmosi inversa és, tal com indica el seu nom, el procés invers: fer passar el solvent de la solució més concentrada a la més diluïda a través d'una membrana semipermeable. Aquest procés es dóna exercint una pressió a la solució més concentrada per forçar el pas del solvent a través de la membrana semipermeable cap a la solució més diluïda. Aquesta pressió que s'ha d'exercir és la que fa que sigui necessària una despesa energètica per obligar al solvent a anar en el sentit que no li és favorable.

En fi, espero que amb això ja en tindreu prou.

3 comentaris:

Xevi ha dit...

Molt bé i molt ben explicat!

Moltes gràcies!


Ara ens has d'explicar lo de l'aigua i la conductivitat elèctrica!

Trena ha dit...

Certament, Xevi, encara us he d'explicar perquè l'aigua pura no és conductora, fins i tot us explicaré altres coses sobre l'aigua.

Me n'alegro que t'hagi agradat ;)

Xevi ha dit...

Molt!